103 نمایش

🎗پرهیز والدین از گفتن عبارت " تو بزرگ شدی "

والدین معمولاً به فرزندانشان می گویند که آنها بزرگ شده اند و باید مثل بزرگترها رفتار کنند. مثلاً به کودکشان می گویند که تو بچۀ بزرگی شدی و باید خودت دستشویی بری یا نباید این همه ریخت و پاش کنی.

والدین با گفتن اینکه کودک شان بزرگ شده، سعی می کنند او را تشویق کنند که مثل بچه های بزرگتر از خودش رفتار کند و یا اینکه خودش را با بچه های کوچکتر از خودش مقایسه کند و از کارهای خودش شرمنده شود.

مشکل این مسئله این است که کودکی که والدینش مرتب به او می گوید که بزرگ شده است، وقتی می بیند که نمی تواند کاری را انجام دهد، احساس فشار می کند.

⚜همۀ بچه ها دوست دارند خودشان کارهایشان را انجام دهند و در این راه از بزرگترهایشان تقلید می کنند. اگر کودکِ خودتان را همان گونه که هست بپذیرید و صبور باشید و به او فشار نیاورید، او کم کم خودش مثل بچه های بزرگتر رفتار می کند و رفتارهای کودکانه اش را کنار می گذارد.

پسند کردم (4)
Loading...
محشر (1)
Loading...
5